Last Update: 18 Feb 2019
Version 8.0.4b
JKP Zone Taman Tunku & LambirJKP Zone Taman Tunku & Lambir

Name of Zone : JKP Zon Taman Tunku & Lambir

1A - Taman Tunku and Desa Permai
1B - Taman Jelita Area and Kpg Tunku Abdul Rahman, Lambir

Councillors : Cr. Keith Chin Hsiun (019-8546211) and Cr. Abdullah Bin Jaini (013-8309436)

Liaison Officer : En. Saging Ak. Jua (ADM) and En. Awang Kamarudin Bin Awang Ahmad (PCM)

|